متقاضی محترم خواهمشند است قبل از ثبت نام مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - جدول رشته های مهندسی - جدول رشته های کاردانی و همچنین راهنمای سیستم را به دقت مطالعه فرمایید. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده قوانین و مصوبات لطفا به سایت سازمان نظام مهندسی استان البرز به آدرس www.alborz-nezam.ir مراجعه بفرمایید.
کلیه موارد فوق را مطالعه نموده و درخواست عضویت دارم.